• کلاس خلاقیت کودکان
  • مراسم و جشن ها
  • آموزش زبان کودک - کلاس باله
  • خدمات آموزشگاه زبان قاصدک سپید - کلاس نقاشی