بخش های آموزشی

آموزش آداب اجتماعی:

آموزش مسئولیت پذیری، تعامل و رعایت حقوق یکدیگر، پذیرش تفاوت ها،احترام به توانایی های یکدیگر و داشتن رفتاری مودبانه و محترمانه جزو مسائلی است که بطور ضمنی در کلاس به کودکان آموزش داده می شود.

مهارتهای زندگی:

آموزش فعالیتهایی از قبیل انجام کارهای شخصی و استقلال فردی در این زمینه (مرتب کردن اتاق، جمع آوری وسایل شخصی، لباس پوشیدن، غذا خوردن و ...) مورد توجه قرار خواهد گرفت.

علوم و مسائل فیزیولوژی:

در این کلاس ها حس کنجکاوی در کودکان تحریک شده و به پرسش های آنها پاسخ داده می شود. به این صورت که از طریق آموزش هایی از قبیل چرخه آب، چرخه کاشت، چرخه زندگی پروانه و ... همگی به صورت علمی و با وسایل کمک آموزشی خاص به کودکان آموزش داده می شود، همچنین علایق آنها به مسائل گیاه شناسی و جانور شناسی و ... تقویت می گردد.

فرهنگ:

در این بخش علاوه بر آموزش آداب و رسوم ملت ها و اقوام گوناگون به زبان انگلیسی به تفاوت فرهنگ ها اشاره شده و احترام به این تفاوت ها مورد تایید قرار خواهد گرفت.

هنر و خلاقیت:

در این کلاس ها تمرکز بر روی افزایش اعتماد به نفس و هوش کودک می باشد که از طریق سفال سازی، کاردستی و نقاشی بدست خواهد آمد.

نقاشی:

هدف از آموزش نقاشی این نیست که کودکان نقاش بار آورده شوند، این نکته مسلم است که هر یک از کودکان دارای استعدادهای نهفته ای هستند که شاید خود و حتی نزدیکترین افراد به آنها از وجود آنها بیخبر باشند، هدف از آموزش هنر به کودک بالا بردن سطح درک وشناخت آنها نسبت به خود ومحیط پیرامون است که باعث رشد و خلاقیت در آنها میشود.

اثبات شده است که قرار دادن کودکان در معرض هنرهای تجسمی، مثل نقاشی، میزان فعالیتهای مغزی آنها را افزایش میدهد. نقاشی به کودکان کمک میکند تا مفاهیم انتزاعی را بهتر، سریعتر و عمیقتر بیاموزند. نقاشی نه تنها خلاقیت کودک را شکوفا میکند بلکه به دلیل درگیر شدن کودک، به او نظم شخصی، همکاری (در مورد نقاشیهای گروهی) و انگیزه دادن به خود را می اموزد. نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی علاوه بر اینکه زیر بنای خلاقیت را فعال میکنند به صورت مستقیم با خواندن، نوشتن و بخصوص ریاضیات در ارتباطند.

موسیقی:

طبق نظر محققان، موسیقی باعث افزایش ضریب هوشی گردیده و همچنین خلاقیت را بالا میبرد و به دلیل عملکرد همزمان نیمکره چپ و راست مغز، مهارتهای حرکتی را نیز تقویت میکند، امروزه موسیقی برای اختلالات حرکتی، پرخاشگری، بیش فعالی، افسردگی و ... بعنوان درمان یا مکمل درمانی بکار گرفته میشود.