دوره های ترمیک

در این بخش کودکان پس از پایان دوره های تخصصی که تنها شامل (Speaking, Listening) می باشد، مهارت های دیگری از قبیل (Reading, Writing) را نیز فرا خواهند گرفت. سیستم آموزشی برای دانش آموزان دوره های ترمیک، سیستم Phonics می باشد که طبق آن دانش آموزان به شیوه ای کاملاً جذاب مهارت های خواندن و نوشتن را فرا گرفته و پس از پایان دوره برای شرکت در آزمون های دانشگاه کمبریج (YLE) آماده شده و مدرک رسمی و بین المللی از این دانشگاه دریافت خواهند نمود.

این دوره ها به گروه سنی 7 تا 11 سال اختصاص داشته که به دو صورت 3 روزه و 2 روزه (هر روز به مدت 1:30 دقیقه) در هفته برگزار می گردد. در این دوره ها زبان آموزان مهارت های شنیداری (Listening)، گفتاری (Speaking)، خواندن (Reading)، و نوشتن (Writing) را توسط متخصصین در این امر فرا خواهند گرفت.