امکانات آموزشگاه

در این مرکز بالغ بر 400 عنوان کتاب آموزشی و داستان موجود می باشد که بیش از 90% کتاب ها از کشور کانادا تهیه می شوند که همگی در راستای رشد قوه تخیل و آموزش مهارت های زندگی می باشند. این کتاب ها بر اساس طرح درس تدوین شده در آموزشگاه قاصدک سپید تهیه شده اند و اهداف آموزشی خاصی را دنبال می کنند.

در این مرکز امکانات آموزشی بسیار متنوع و ویژه ای در زمینه علوم مختلف تهیه شده که روند آموزش کودکان را متفاوت و جذاب می نماید.