روش آموزشی

 روش های آموزشی مورد استفاده در این مرکز بر پایه دو متد آموزشی روز دنیا( CLT , TPR ) پایه ریزی شده است که براساس آن کودکان قادر به برقراری ارتباط، یادگیری علوم مختلف، آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ های مختلف، برآوردن نیازهای شخصی و اجتماعی خود به زبان انگلیسی خواهند بود.