جشن های یلدا و کریسمس

جشن یلدا و جشن کریسمس با حضور ننه سرما، عمو بادکنکی، بابا نوئل و همچنین عکاسی از بچه ها.